Pojawiła się możliwość składania wniosków on-line.
Z pomocą oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym
można szybko i łatwo wypełnić i złożyć wniosek elektroniczny przez internet.