Druki

I. Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
od 19.09.2020 r.

załącznik I

II. Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
przed 19.09.2020 r.
załącznik II

III. Formularze dot. realizacji nakazów PINB
załącznik III