Druki

I. Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia od 19.09.2020 r.

informacja wskazująca kierownika budowy, inspektora nadzoru (2020)
oświadczenie kierownika budowy do zakończenia budowy (2020)
oświadczenie projektanta (2020)
zawiadomienie o rozpoczęciu robót (2020)
zawiadomienie o zakończeniu budowy (pozwolenie na użytkowanie) (2020)

komplet plików – załącznik I

 

II. Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przed 19.09.2020 r.

oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
oświadczenie kierownika budowy do rozpoczęcia
oświadczenie kierownika budowy do zakończenia
zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
zawiadomienie o zakończeniu budowy (wniosek o pozwolenie na użytkowanie)

komplet plików – załącznik II

III. Formularze dot. realizacji nakazów PINB

oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego do wznowienia
oświadczenie kierownika budowy do rozpoczęcia nakazanych robót
oświadczenie kierownika budowy do rozpoczęcia wznowionych robót
oświadczenie kierownika budowy do zakończenia nakazanych robót
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu wznowionych robót
wniosek o pozwolenie na użytkowanie wznowionych robót
zawiadomienie o rozpoczęciu nakazanych robót
zawiadomienie o wznowieniu robót
zawiadomienie o zakończeniu nakazanych robót

komplet plików – załącznik III