RODO

Przestrzegamy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018r.

Osoba składająca wniosek do tutejszego organu wyraża zgodę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią we wniosku, w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez nią sprawy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu z siedzibą pod adresem: Rynek 20/1, 41-902 Bytom, e-mail: pinb.bytom@poczta.fm

Inspektor ochrony danych osobowych: Pani Lucyna Karpińska, pinb.bytom@poczta.fm;

Zebrane dane będą przechowywane do: ustania przydatności po czym zostaną zarchiwizowane.

Osoba składająca wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osobie składającej wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018r.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując używanie tej strony zgadzasz się z polityką prywatności. Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close