RODO

Przestrzegamy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018r.

Osoba składająca wniosek do tutejszego organu wyraża zgodę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią we wniosku, w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez nią sprawy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu z siedzibą pod adresem: Rynek 20/1, 41-902 Bytom, e-mail: pinb.bytom@poczta.fm

Inspektor ochrony danych osobowych: Pani Lucyna Karpińska, pinb.bytom@poczta.fm;

Zebrane dane będą przechowywane do: ustania przydatności po czym zostaną zarchiwizowane.

Osoba składająca wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osobie składającej wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018r.