Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Bytom jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym.

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powyższej ustawy.

AKTUALNOŚCI

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIU

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników

INFORMUJE, ŻE:

Inspektorat pozostaje zamknięty dla klientów, wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki, a wszelką korespondencję należy przesyłać drogą pocztową, mailową lub wrzucić do skrzynki na listy nr 1, znajdującej się na parterze budynku.

ARTYKUŁY

Kiedy opinia ornitologiczna i chiropterologiczna są potrzebne i po co się je wykonuje?